Uvjeti i način poslovanja

 • Nakon inicijalnog pregleda i testiranja korisniku naših programa naše nevladine organizacije ( u slučaju maloljetne djece – roditeljima) se objasni vrsta i mogući uzroci teškoća te se dogovori terapijska dinamika koja je uvijek individualna jer svaki korisnik ima svoje vlastite potrebe. Ukoliko za to postoji potreba korisnike se upućuje na dodatne specijalističke preglede (npr. psiholog, neuropedijatar, audiolog i sl.).
 • Za svako dijete/odraslu osobu koja je korisnik naših usluga se napiše nalaz i mišljenje na početku terapijskog procesa, te nakon svake završene faze terapije.
 • Termin za pregled se isključivo dogovara telefonskim putem.
 • Dolazak na zakazani termin je najmanje 5 minuta prije početka istog.
 • U određivanju vremena kada bi se terapijski tretmani trebali odvijati potrebno je rukovoditi se dnevnim ritmom pogotovo kod male djece koja bolje funkcioniraju u prijepodnevnim satima.
 • Provođenje terapije u „krivo vrijeme“ može rezultirati neuspjehom zbog loše pažnje, pospanosti i sl.
 • Ukoliko na dogovoreni termin ne dođete niti ga unaprijed otkažete zadržavamo pravo da smatramo da je aktivnost koju ste imali dogovorenu u našoj udruzi i na koju ste imali pravo u skladu sa Statutom prema članarini održana te na ovaj način želimo potaknuti članove na odgovorno ponašanje prema drugima kojima ova terapija treba.
 • Po završetku terapije tehničari daju samo kratke informacije o protekloj terapiji.
 • Informacije i konzultacije sa neurofeedback terapeutom se provode zasebno na samom početku rada s članom, te poslije toga nakon završetka određenog seta terapija, najčešće svakih dva mjeseca ili prije ukoliko za to postoji potreba.
 • Plaćanje članarina se provodi u ratama ili na mjesečnom nivou, a najkasnije na zadnjoj aktivnosti na kojoj član sudjeluje u tom mjesecu na koji članarina odnosi. Uvažavamo isključivo odgodu dogovorene aktivnosti dan ranije, odnosno rana kroz jutro ukoliko je termin aktivnosti u popodnevnim satima. Ukoliko svoj nedolazak na unaprijed dogovorenu aktivnost ne otkažete u skladu sa navedenim unutar udruge smatrat ćemo je kao odrađenu.
 • U slučaju da je član (odrasla osoba ili dijete)  bolesno (temperatura, proljevi, povraćanje, virusne i bakterijske infekcije, jaki akutni kašalj i sl.) molimo vas da odgodite dolazak na terapiju jer provođenje terapije u takvim okolnostima višestruko je štetno, kako za vaše dijete, tako i za terapeute ali i za drugu djecu koja nam dolaze na terapiju.
  Unaprijed zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i prihvaćanju općih uvjeta poslovanja. 

Iskustva korisnika