Neurofeedback je znanstvena metoda koja pomoću medicinskog aparata (2) koristi snagu suvremene tehnologije kako bi uhvatio i analizirao aktivnosti moždanih valova pacijenta (1) i pretvorio ih u korisne informacije o tome kako mozak funkcionira. Koristeći neinvanzivne tehnike EEG-a za mjerenje moždanih valova, pomoću NF-a, mozak se može „vidjeti u ogledalu“. S tim informacijama, on može uspostaviti ponovnu bolju regulaciju s ciljem poboljšanja svojeg funkcioniranja. Neurofeedback je pogodan za osobe s različitim disregulacijama mozga. Neurološka disregulacija se događa kada mozak koristi krive moždane valove, u krivo vrijeme, za krivi zadatak. Takav ‘kaos u glavi’ uzrokuje neurološko stanje prevelike pobuđenosti, preniske pobuđenosti ili nestabilne pobuđenosti. Jednostavnije rečeno, nema uravnoteženih reakcija.

Kako izgleda NFB trening

Trening se sastoji od postavljanja pasivnog senzora na određeno mjesto na tjemenu, pri čemu senzor registrira električno izbijanje na površini kože. Ovaj postupak je bezbolan i neinvazivan. Osoba koja vježba ne prima električni stimulans, već samo ‘odašilje’ svoju moždanu aktivnost. Moždani valovi se očitavaju preko senzora, te prikazuju na zaslonu računala. Računalo analizira moždane valove, i specifične informacije koje proizlaze iz ovog procesa su ono što zovemo povratna informacija – ‘feedback’. Feedback se očituje u generiranim promjenama na slici grafikona, potenciometra, filma ili video igre koji se koriste za trening.

Odabir načina i sadržaja treninga (video igrice, filmovi, crtići…) uvijek je u skladu s individualnim potrebama i ciljevima korisnika, a može se i mijenjati iz susreta u susret, vezano uz napredak i postignute rezultate. Neurofeedback vježbanjem poboljšavate svoju sposobnost upravljanja moždanim valovima u svrhu postizanja željenog stanja, npr. bolje fokusiranosti ili bolje opuštenosti.

Tijekom treninga odnosno neurofeedback seanse, korisnici treniraju reguliranje određenih EEG parametara mjerenih na površini glave putem elektroda koje služe kao vanjski senzori (Liechti, 2011).

EEG parametri poput određenih frekvencija odnosno moždanih valova u nekim dijelovima mozga služe kao ciljevi neurofeedback tretmana. Drugim riječima, ciljajući određenu moždanu aktivnost odnosno frekvenciju na način da potkrepljujemo ili inhibiramo njenu pojavnost, možemo prema osnovnim principima operantnog i klasičnog uvjetovanja očekivati povećanu učestalost određenog stanja svijesti ili pobuđenosti indiciranu određenom frekvencijom (Liechti, 2011).

Cjelokupni koncept učenja putem ove metode se oslanja na moždanu plastičnost te mogućnost kliničkog poboljšanja radi normalizacije stanja svijesti i funkcija mozga (Liechti, 2011). U svakodnevnim situacijama, osoba ne može s velikom pouzdanošću utjecati na moždane valove i njihovu pojavnost jer joj fali svijesti o njima (Hammond, 2006). Kada se osobi pruži mogućnost uvida u vlastite moždane valove u razmaku od nekoliko tisućinki nakon što do njihove pojave dođe, omogućava se izravniji utjecaj na njih te njihova promjena.

Neurofeedback koristi povratnu informaciju iz elektroencefalograma (EEG) kako bi pokazao korisniku trenutni električnu moždanu aktivnost na korteksu mozga.

Valovi su prezentirani osobi u obliku atraktivnog vizualnog sučelja na televizoru ili računalnom ekranu, a uspjeh unutar igre očituje se feedbackom odnosno povratnom informacijom preko jačine zvuka, veličine ekrana, brzine kretanja, kontrastu slike i slično.

 

Kako bi feedback bio učinkovit Sterman (2008, prema Collura, 2014) ističe da mora biti pravovremen, mora imati značenje i mora biti točan. Ako bilo koja od ovih kvaliteta ne postoji, dovodimo u upitnost sam trening. Najčešći feedback koristi vizualni medij, a moguće ga je naći u širokom spektru računalnih igrica prezentiranih na ekranu. Postoji niz metoda za kontroliranje vizualnog feedbacka, a neke su (Collura, 2014): zaustavljanje ili pokretanje objekta u igrici, smanjivanje ili povećavanje kontrasta i svjetline te reguliranje veličine ekrana. Vizualni feedback može biti povremen ili konstantan. Kada je povremen dolazi do pojavljivanja određenog zvuka u ciljanim situacijama. Osim kada će se pojaviti, moguće je podesiti koliko minimalno vremena je potrebno do sljedećeg pojavljivanja tona. Kada je konstantan, feedback je neka melodija ili pjesma, a promjene se očituju u oscilacijama jačine zvuka tako da dok je jači, korisnik dobiva feedback o ispunjenju kriterija (Collura, 2014). Osim za mladu i stariju populaciju, ovo je koristan medij i za populaciju osoba oštećena vida, a moguće ga je upariti s auditivnim feedbackom.

Kako se ostvaruje povratna informacija u neurofeedback-u?

Cilj neurofeedbacka je naučiti mozak da ostvari svoju optimalnu razinu funkcioniranja i da ostane na toj razini.

Neurofeedback je stoga i znanost i umijeće!

U svakodnevnom životu ne možemo direktno osjetiti funkcije svoga mozga niti ih ne možemo direktno staviti pod svoju voljnu kontrolu.

Kao primjer možemo navesti da se slažemo kako su neka stanja, kao što su poteškoće pažnje i koncentracije direktno odraz načina funkcioniranja našega mozga. Ove poteškoće su kod nas prisutne ili nisu prisutne ali ne očekujemo da su pod našim direktnim utjecajem.

U neurofeedbacku se koristimo “jezikom mozga” – EEG-om (elektroencefalografom) koji nam daje direktnu i vrlo jednostavnu metodu kako naučiti upravljati vlastitom moždanom aktivnošću.

Kroz neurofeedback trening mi imamo mogućnost napredovati u tome tako da možemo reći da smo povećali kapacitet mozga za izvedbene funkcije (bolja pažnja, koncentracija, bolje pamćenje, veća razina opuštenosti i niz drugih pozitivnih promjena).

Kroz takav proces učenja vodi vas educirani neurofeedback terapeut.

Za pozitivan efekt od neurofeedback treninga neophodna je dobra suradnja terapeuta i klijenta (odnosno njegovih roditelja ukoliko se radi o manjem djetetu). Terapeutski odnos prije svega je temeljen na otvorenosti i povjerljivosti, s zajedničkim ciljem pomoći klijentu da oslobodi svoje potencijale i živi zdrav i ispunjavajući život. Omogućujući klijentu emocionalnu stabilnost i mentalnu jasnoću jačamo njegove kompetencije za pozitivnom promjenom.

 

Kako izgleda tijek neurofeedback tretmana u koracima?