Association Neurofeedback

savjetovanje, psihoterapija & coaching

Uvjeti i način poslovanja

NVO Association Neurofeedback  Rješenje br. RU 2552  ID 4281307910008

Uvjeti i način sudjelovanja u programima NVO Association EUROFEEDBACK

  • Sukladno Satutu, Članak 10., svaki član ima jednaka prava na sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge.
  • Radi uspješne organizacije i izvedbe aktivnosti jako je važno da svaki član bude odgovoran i poštuje unaprijed dogovorena pravila ponašanja u Udruzi.
  • Dolazak na zakazane aktivnosti je najmanje 5 minuta prije početka istih.
  • U slučaju da je član (odrasla osoba ili dijete)  bolesno (temperatura, proljevi, povraćanje, virusne i bakterijske infekcije, jaki akutni kašalj i sl.) molimo vas da odgodite dolazak na zakazane aktivnosti Udruge kako bismo vodili brigu o ostalim članovima.
  • Član je dužan u slučaju da je spriječen da dođe na dogovorene aktivnosti iste odgoditi najmanje 24 sata ranije, izuzetno  rano u jutro  (do 10 sati) ukoliko je termin aktivnosti poslijepodne istoga dana. 
  • Ukoliko član na dogovoreni termin odražavanja aktivnosti ne dođete niti ga unaprijed otkažete zadržavamo pravo da smatramo da je aktivnost koju je imao dogovorenu u našoj Udruzi i na koju je imao pravo u skladu sa Statutom prema članarini, održana, te na ovaj način želimo potaknuti članove na odgovorno ponašanje prema drugima članovima
  • Plaćanje članarina se provodi u ratama ili na mjesečnom nivou, a najkasnije na zadnjoj aktivnosti na kojoj član sudjeluje u tom mjesecu na koji se članarina odnosi.
  • Sukladno Satutu, Članak 10., svaki član ima jednaka prava na sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge.
  • Radi uspješne organizacije i izvedbe aktivnosti jako je važno da svaki član bude odgovoran i poštuje unaprijed dogovorena pravila ponašanja u Udruzi.
  • Dolazak na zakazane aktivnosti je najmanje 5 minuta prije početka istih.
  • U slučaju da je član (odrasla osoba ili dijete)  bolesno (temperatura, proljevi, povraćanje, virusne i bakterijske infekcije, jaki akutni kašalj i sl.) molimo vas da odgodite dolazak na zakazane aktivnosti Udruge kako bismo vodili brigu o ostalim članovima.
  • Član je dužan u slučaju da je spriječen da dođe na dogovorene aktivnosti iste odgoditi najmanje 24 sata ranije, izuzetno  rano u jutro  (do 10 sati) ukoliko je termin aktivnosti poslijepodne istoga dana. 
  • Ukoliko član na dogovoreni termin odražavanja aktivnosti ne dođete niti ga unaprijed otkažete zadržavamo pravo da smatramo da je aktivnost koju je imao dogovorenu u našoj Udruzi i na koju je imao pravo u skladu sa Statutom prema članarini, održana, te na ovaj način želimo potaknuti članove na odgovorno ponašanje prema drugima članovima
  • Plaćanje članarina se provodi u ratama ili na mjesečnom nivou, a najkasnije na zadnjoj aktivnosti na kojoj član sudjeluje u tom mjesecu na koji se članarina odnosi. 

   Unaprijed zahvaljujemo na ukazanom povjerenju !*

Svaki član Udruge koji se uključuje u programe i aktivnosti dužan je biti upoznat sa uvjetima sudjelovanja u programima i aktivnostima te svojeručnim potpisom potvrđuje kako je isto razumio i prihvatio. Potpisuju se 2 primjerka Uvjeta gdje  1 ide članu a 1 ostaje u Udruzi u arhivi.